Arrangementssikkerhet

Omfattende erfaring

Vi har stor erfaring med arrangementssikkerhet og tilbyr vakt- og sikkerhetstjenester til alle typer arrangement: Idrettsarrangement, festival, konsert, seminar, konferanse, seremoni, varemesser, private sammenkomster.

Ansvar

Vi tar ansvaret for alle sikkerhetsoppgaver og som leverandør utfører vi blant annet: Billettscanning, rigging, videoovervåkning, artistsikkerhet, publikumshåndtering, områdekontroll, sikkerhetsplanlegging/ utforming av arrangement, veiledning.

Tilgjengelig kompetanse

Vi stiller også vår kompetanse til rådighet for supplering, opplæring og ledelse av arrangørenes egne ansatte/frivillige.

Vi har i tillegg egen nettbutikk og kan tilby en rekke gode sikkerhetsprodukter via den.

Ta kontakt pr. e-post for gode priser og tilbud.