Arve Tovan

Instruktør

God opplæring og kompetanseheving gjør at vektere får enda mer respekt som gode håndhevere av lov og orden i samfunnet.

Underviser i juss, samarbeid med offentlige myndigheter, risikovurdering og beredskapsplaner.
Har jobbet i politiet i ca 40år som politibetjent, innsatsleder og opplæringsansvarlig i Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Har også jobbet som områdesjef i HV Moldeområdet, Operasjonsoffiser ved den norske Fn-bn. Utdannet terapeut i psykiatri, utdannelse innen voldshåndtering og risikovurdering, beredskapsledelse. Jobber i dag som sikkerhetssjef ved Molde fk, terapeut i akuttpsykiatrien i Møre og Romsdal, hjemmesoningskontrollør i kriminalomsorgen og instruktør for PVSkurs.