Kommunikasjon og konflikthåndtering

Beskrivelse

Arbeidsmiljøloven setter krav til at de ansatte har nødvendig opplæring for å kunne ivareta egen sikkerhet.

Dette kurset vil tilfredsstille den nødvendige HMS-dokumentasjonen. Vi gir en opplæring i kommunikasjon og hvordan senke konfliktnivået i krevende situasjoner.
Vi skreddersyr kurset til din bedrifts behov og til dine ansattes behov og erfaringsnivå. Kurset har normalt en varighet fra 4 timer til 2 dager. Kurset kan/vil inneholde teori, e-læring, gruppeoppgaver, caser og rollespill.

Deltagerne vil få kompetanse i å håndtere uønsket og truende adferd på en måte som kan ivareta egen og andres sikkerhet og trygghet.

Send en e-post

Det er ingen kommende arrangementer