Ledsagerkurs

Beskrivelse

Kurset består av totalt 76 timer undervisning, hvorav 46t er klasseromsundervisning og 30t er praktisk undervisning. I formålet inngår å sikre at personell som utfører tjeneste som ledsager innehar nødvendig forståelse og kompetanse for faget ledsagertjeneste i henhold til norsk lovverk, samt å kvalitetssikre at de som utfører denne type tjeneste har formell utdanning for tjenesten. Videre er formålet å skape en modell som sikrer at man ikke utfører tjeneste som ledsager basert på et «livvaktkurs» tatt i utlandet, da disse kursene kan være gode på taktikk og teknikk, men de er ikke tilpasset norsk regelverk, med de begrensninger dette gir.

Etter endt opplæring skal deltakerne kunne:

- Gjøre rede for hva ledsagertjeneste er og tjenestens behov, hensikt og begrensninger
- Utføre ledsagertjeneste i henhold til gjeldende regelverk
- Gjennomføre risikovurdering av ulike ledsageroppdrag
- Innhente og analysere informasjon, utarbeide trusselvurdering og definere sårbarhetspotensiale
- Gjøre rede for aktuelle trusselaktører og deres hensikter og metoder
- Vurdere, iverksette og gjennomføre aktuelle sikkerhetstiltak
- Gi råd til klienter om risikoreduserende rutiner
- Utføre livreddende førstehjelp i trange rom og kunne bruke aktuelt førstehjelpsutstyr
- Vurdere og utføre teknikker, taktikker og oppgaver tilknyttet ledsagertjenesten
- Gjennomføre søk etter gjenstander som kan utgjøre en risiko
- Gjøre rede for bestemmelser for bruk av kjøretøy i tjenesten
- Føre kjøretøy på en behagelig og hensynsfull måte
- Føre kjøretøy i eskorte - Bruke de forskjellige sambandsmidlene i henhold til intern instruks
- Gjøre rede for viktigheten av operasjonssikkerhet og kundekonfidensialitet
- Etablere kontakt og samarbeide med andre aktører
- Gjøre rede for viktigheten av etikette

Send en e-post

Det er ingen kommende arrangementer