Utdanning

Grunnutdanning for vektere

Protect Vakthold og Sikkerhet er godkjent av politidirektoratet til å holde vekterkurs og har utdannet nye vektere siden 2006. Utdanningen består av teoretisk og praktisk opplæring over 145 timer og avsluttes med en todelt eksamen.

Våre kurs er pedagogisk tilpasset vårt publikum.
Vi kurser i dag ca 100 nye vektere hvert år, og 97,2% av våre kursdeltakere består kurset!

Alle våre instruktører er godkjente ihht lov om vaktvirksomhet og tilhørende forskrifter og regler, samt at alle være instruktører jobber operativt som vektere eller andre relevante yrker.

Ledsagerutdanning

Protect Vakthold og Sikkerhet er en av få aktører som tilbyr ledsager utdanning.
Utdanningen består av teoretisk og praktisk opplæring over 76 timer, og avsluttes med en todelt eksamen.

For å kunne ta ledsager kurs må deltakeren først ha godkjent vekterutdanning.

Alle våre instruktører er godkjente ihht lov om vaktvirksomhet og tilhørende forskrifter og regler, samt at alle være instruktører jobber operativt som vektere eller andre relevante yrker.

Våre kurs er pedagogisk tilpasset vårt publikum.

I formålet inngår å sikre at personell som utfører tjeneste som ledsager innehar nødvendig forståelse og kompetanse for faget ledsagertjeneste i henhold til norsk lovverk, samt å kvalitetssikre at de som utfører denne type tjeneste har formell utdanning for tjenesten.

Førstehjelpskurs

Vi skreddersyr et kurs tilpasset din virksomhet med deres utfordringer på stedet.

Det gis innføring i grunnleggende og livreddende førstehjelp.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

Kursets innhold og varighet kan skreddersys til hver enkelt bedrift.

Våre instruktører har utdanning innen ambulansetjeneste og akuttmedisin.

Brannvern

Vi tilbyr slokkekurs som skreddersys for din bedrift og deres risikobilde.

Kurset dekker grunnleggende krav til brannvern og kursdeltager skal være i stand til å slukke mindre branner ved hjelp av slukkemidler.

Målsetningen med kurset er å få grunnleggende kunnskap om tiltak for å forebygge og redusere konsekvensene ved brann.

Kurset inneholder:
Våre instruktører har vekterutdanning og tilleggsutdanning innen brannberedskap

Kommunikasjon og konflikthåndtering

Vi skreddersyr kurset til din bedrifts behov og til dine ansattes behov og erfaringsnivå.

Arbeidsmiljøloven setter krav til at de ansatte har nødvendig opplæring for å kunne ivareta egen sikkerhet. Dette kurset vil tilfredsstille den nødvendige HMS-dokumentasjonen.

Vi gir en opplæring i kommunikasjon og hvordan senke konfliktnivået i krevende situasjoner.

Kurset har normalt en varighet fra 4 timer til 2 dager.
Kurset kan/vil inneholde teori, e-læring, gruppeoppgaver, caser og rollespill.

Deltagerne vil få kompetanse i å håndtere uønsket og truende adferd på en måte som kan ivareta egen og andres sikkerhet og trygghet.

Alkoholloven

Vi skreddersyr kurset til din bedrifts behov og til dine ansattes behov og erfaringsnivå.

Vi setter sammen en kurspakke i samarbeid med dere, og vil bygge opp kurset på en slik måte at vi sikrer at alle ansatte får den kunnskapen dere ønsker.

Vi kan også gjennomføre prøveforberedende kurs, som forbereder den/de ansatte på Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for styrer/stedfortreder